จุดกำเนิดของ agel – วิสัยทัศน์ และคณะผู้บริหาร

ด้วยประสบการณ์ในการตลาดแบบเครือข่ายมายาวนานกว่า 20 ปีของประธานผู้ก่อตั้ง มร.เครก แบรดบี่ย์ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่แตกต่างและชัดเจน มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเจลด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ คุณภาพสูงออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการยกระดับไปสู่ระดับโลกและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมเสริมอาหารด้วยการใช้เทคโนโลยีแบบเจล และปัจจุบัน อาเจลได้ขยายไปถึง 60 ประเทศทั่วโลก

 

โลกของธุรกิจเครือข่ายนั้น การสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นนั้นเป็นไปได้ยากโดยปกติทุก ๆ 1-2 ทศวรรษ มักจะมีบริษัทผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการเปิดธุรกิจใหม่ ๆ ออกมาซึ่งผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ออกสู่ตลาดนั้นก็จะกลายเป็นต้นแบบของอุตสาหกรรมในเวลาต่อมา แม้ว่าจะมีผู้ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ตาม แต่ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบเหล่านั้น มักจะมีสถานะคุณภาพที่ด้อยกว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีอยู่ใจตลาด

*Craig Bradley-ประธานผู้ก่อตั้ง *Jeff Higginson Co-CEO*Jeremiah Bradley-Co-CEO*

 

(Sam HigginsonVP         *Zach Bradley VP Latin    [Joel Rockwood VP of Research

North America/ Europe) America/SEA* & Development]

 

Click!อ่านเพิ่ม ทีมบริหาร อาเจลประเทศไทย