Agel Care เอเจลแคร์ มูลนิธิตอบแทนสังคม ร่วมกับนางสาวไทยปี51 บริจาคอวัยวะ&ดวงตา

นายสุวัฒน์ จันทร์นฤกุล ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Agel Care Thailand(เอเจล แคร์) ในประเทศไทย เผยว่า องค์กรนี้ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกและผู้คนทั่วไป โดยเฉพาะกับผู้ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มีความตระหนักถึงการคืนสู่สังคม ด้วยวิธีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้เดือดร้อน และผู้เจ็บป่วย ในสังคมไทย ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้คนได้มีความรู้ด้านโภชนาการถูกต้อง รวมทั้งการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี

สำหรับโครงการที่ได้เริ่มดำเนินการ ประกอบด้วย การสร้างศูนย์ประชาสัมพันธ์ ผู้รักสุขภาพ ตอบคำถามโดยผู้เชี่ยวชาญ การจัดโครงการเพื่อเด็กๆ  อาทิ โครงการสานฝันเพื่อน้อง โครงการเติมท้องให้น้องอิ่ม โครงการแบ่งสรรปันสุขสู่โรงเรียนของน้อง โครงการเติมไออุ่นให้น้อง โครงการมอบทุนการศึกษาสร้างอนาคตสร้างปัญญา และโครงการมอบความรู้สู่น้อง ด้วยการบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

นางสาวพรรณประภา ยงค์ตระกูล นางสาวไทย ปี 2551 กล่าวว่า กิจกรรมการกุศลคือหนึ่งในภาระหน้าที่ของคณะนางสาวไทย อยากจะบอกว่าการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่จำเป็นต้องเน้นเรื่องการบริจาคทรัพย์สินเงินทอง ขอเพียงแค่แรงกายแรงใจที่มีความตั้งใจจริง เพื่อจะให้ผู้ที่ด้อยโอกาสหรือเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือและมีความสุขตามอัตภาพ

สำหรับเรื่องการบริจาคดวงตาหรืออวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย มอบให้กับสภากาชาดไทยนั้น อย่าคิดว่า เราบริจาคอวัยวะอะไรแล้ว พอเกิดชาติหน้าอวัยวะส่วนนั้นจะหายไป ขอให้มองว่า การทำอะไรที่ทำด้วยจิตบริสุทธิ์ย่อมส่งผลดีให้กับเราหลายร้อยพันเท่า เช่น เกิดมาชาติหน้าดวงตาเราได้มองเห็นอย่างสว่างไสว ไม่เจ็บป่วยด้วยโรค โดยเฉพาะโรคทางสายตา จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันบริจาคดวงตาและอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย เพื่อจะได้นำไปช่วยเหลือที่เจ็บป่วย

ข่าววันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ