ไข่ขาว แหล่งโปรตีนของผู้ป่วยไตเสื่อม ฟอกไต

ผู้ป่วยไตเสื่อม และ ผู้ป่วยฟอกไต ล้างไต จะทานโปรตีนได้ไม่เท่ากันนะคะ สำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ 3-5 ทานดีแต่ควรจำกัดปริมาณ สำหรับฟอกไต ล้างไต ควรทานมากกว่าปกติ   “ไข่ขาว”  เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นอาหารที่ให้โปรตีน ที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับเสริมโปรตีน เพื่อเพิ่มค่าอัลบูมินให้กับร่างกาย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไต แต่ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการต้องกินไข่ขาวทุกๆวัน วันละหลายฟองทำให้เกิดอาการ “เบื่อไข่ต้ม” ตอนนี้มีหลายรูปแบบที่ในตลาดนำเสนอออกมา   1. แบบไข่ขาวขวด หรือ แกลลอน เพื่อนำไปประกอบอาหารอื่น เช่น …

5 อาการ หลอดเลือดสมอง

เพชรฆาตเงียบที่แทบไม่มีสัญญาณเตือนว่ากำลังจะเกิดอาการหลอดเลือดสมอง อาการของหลอดเลือดสมองมีทั้งแบบแตก และ อุดตัน ในแบบ แตก นั้น มีความร้ายแรงมาก เมื่อเกิดอาการอาจเป็นอัมพาต เจ้าชายนิทราได้     อาการสำคัญๆของหลอดเลือดสมอง เช่น 1.อ่อนแรงครึ่งซีก แขนขาไม่มีแรง ปากเบี้ยว ในรายที่เป็นน้อยอาจเป็น อัมพฤกษ์ ในรายที่เป็นมากอาจเป็น อัมพาต   2.ชาครี่งซีก หยิกจับ แทบไม่มีความรู้สึกหรือไม่รู้สึกสึกเลย   3.ลิ้นแข็งพูดไม่ชัด เกิดจากความผิดปกติ ทางสมอง ทำให้บังคับกล้ามเนื้อปากลำบาก …