ไข่ขาว แหล่งโปรตีนของผู้ป่วยไตเสื่อม ฟอกไต

ผู้ป่วยไตเสื่อม และ ผู้ป่วยฟอกไต ล้างไต จะทานโปรตีนได้ไม่เท่ากันนะคะ สำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ 3-5 ทานดีแต่ควรจำกัดปริมาณ สำหรับฟอกไต ล้างไต ควรทานมากกว่าปกติ   “ไข่ขาว”  เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นอาหารที่ให้โปรตีน ที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับเสริมโปรตีน เพื่อเพิ่มค่าอัลบูมินให้กับร่างกาย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไต แต่ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการต้องกินไข่ขาวทุกๆวัน วันละหลายฟองทำให้เกิดอาการ “เบื่อไข่ต้ม” ตอนนี้มีหลายรูปแบบที่ในตลาดนำเสนอออกมา   1. แบบไข่ขาวขวด หรือ แกลลอน เพื่อนำไปประกอบอาหารอื่น เช่น …