จุดกำเนิดของ agel – อาเจล ประเทศไทย

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท โดยมีสำนักงานเป็นแห่งแรกที่อาคาร ดิออฟฟิศ เคส แอส เซ็นทรัลเวิลด์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ด้วยเวลาเพียงแค่ปีเศษ ทำให้ยอดธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงย้ายทีทำการมายังอาคาร ยูเนียนมอลล์ ชั้น 5 ลาดพร้าว เพื่อรับการขยายตัวของธุรกิจและการให้บริการ

ยอดขายปีที่ 2 เติบโตแบบก้าวกระโดดโดยมียอดขายถึง 1,000 ล้านบาท และมื่อกลางปี 2554 อาเจล ประเทศไทยได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่อีกครั้ง ด้วยการย้ายสำนักงานใหม่มายังใจกลางย่านถนนธุรกิจการค้าของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ณ อาคาร วี.ออฟฟิศ ทั้งนี้อาเจล ประเทศไทย ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5,000,000 บาท รวมถึง มูลค่าการก่อสร้างสำหรับสำนักงานใหม่แห่งใหม่อีกกว่า 20,000,000 บาท

ปัจจุบันอาเจล ประเทศไทย มีจำนวนนักธุรกิจอิสระ สมาชิก และหุ้นส่วนทางธุรกิจมากกว่า 200,000 คน

เอเจล ประเทศไทยได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสำนักงาน และโครงการอาเจลแคร์ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552

 

ติดต่อเรา

AGEL INTERNATIONAL CO.,LTD
448 V.Office Building, G,M Floor
Ratchadapisek road, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 
Tel. 084-694-9365

บริษัท อาเจล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 448 อาคารวี.ออฟฟิศ ชั้นที่ จี,เอ็ม 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทร. 089 680 5557 

 

Click >>อ่านเพิ่ม วิสัยทัศน์ และคณะผู้บริหาร Agel