จุดกำเนิดของ Agel

 

พุทธศักราช 2547 นับเป็นปีแรกของการคิดค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อให้เหมาะกับผู้คนยุคใหม่ ที่เน้นความสะดวกสบาย รวดเร็ว เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก และในที่สุดแบรนด์ Agel ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่านี้ โดยสังเกตจากนักกีฬาอาชีพส่วนใหญ่หรือนักบินอวกาศ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบเจลนการนำพาสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย

อาเจลจึงนำไอเดียนี้มาพัฒนา และต่อมากลายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบเจล ซึ่งใช้นวัตกรรมเดียวกับผลิตภัณฑ์ของนักบินอวกาศ และนำไปสู่การค้นพบวิธีการดูดซึมใหม่ที่ยิ่งใหญ่และมีประสิทฑิภาพสูง ที่เรียกว่า “Suspension Gel Technology” ที่ประกอบไปด้วยวิตามิน แรธาตุ ผลไม้ สมุนไพรสกัด ด้วยเนื้อเจลที่ทำจาก Natural Guar Gum ที่ได้จากถั่ว (Cluster Bean) และ Xanthan Gum ที่ได้จากข้าวโพด (Com Kemels) ซึ่งทำให้มีคุณสมบัติดูดซับน้ำได้ดี และเมื่อนำมาผสมผสานกันในลักษณะ Gel Matrix จึงก่อให้เกิด ภาวะที่ทำให้สารโมเลกุลสำคัญต่าง ๆ สามารถถูกเก็บเอาไว้อย่างดี

 

Click! อ่านเพิ่ม….