AGEL HIS – เอเจล ฮิส – อาเจล ฮิส

AGEL HIS : ผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ สำหรับท่านชาย

Click! >> ติดต่อสอบถามราคา หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ เอเจล Agel

HIS ใช้โยฮิมไบน์เพื่อให้คุณเพิ่มพลังงานพิเศษ และพลังที่จำเป็นในการดำเนินการที่ดีที่สุดของคุณ
ด้วยการผสมผสานเป็นระบบการลำเลียงสารอาหารในรูปแบบ “แผ่นเจล” HIS พร้อมเสมอเมื่อคุณต้องการใช้มัน

•เสริมสร้างเส้นเลือดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางเพศ
•กระตุ้น Nutraceuticals ซึ่งร่างกายใช้เพื่อสร้างความปรารถนาและแรงขับ
•สารสกัดพฤกษศาสตร์ในการส่งเสริมพลังงานทางเพศ

ส่วนประกอบสำคัญ : Yohimbine HCl, Hypromellose, Natural, Flavors, Water, Glycerin, Sodium Chloride, Sucralose, Polysorbate 80.

Click! เพื่อติตต่อสอบถาม หรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ AGEL HIS เอเจล ฮิส